क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
कानुनी सहजकर्ताको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुची सूचना/समाचार/सूचना
सोनम ल्होसार विदा सम्बन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
Notice of Intention to Award the Contract सूचना/समाचार/सूचना
पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सूचना/समाचार/सूचना
राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि सूचना सूचना/समाचार/सूचना
करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना/समाचार/सूचना
Notice of Intention to Award the contract सूचना/समाचार/सूचना
Invitation for Electronic bids (cdo sirha & saptari) सूचना/समाचार/सूचना
Invitation for Electronic bids (prison office rajbiraj) सूचना/समाचार/सूचना
१० Invitation for Electronic bids (Prison office jaleshwore) सूचना/समाचार/सूचना
११ Invitation for Electronic bids (Constructions of Female Barrack & more) सूचना/समाचार/सूचना
१२ Bid addendum सूचना/समाचार/सूचना
१३ बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
१४ ठेक्का रद्द गरिएको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
१५ Invitation for Bids and Sealed Quotations सूचना/समाचार/सूचना
१६ शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ सूचना/समाचार/सूचना
१७ प्रदेश स्तरमा २०७८ सालमा दिइने थप सार्वजनिक विदा सूचना/समाचार/सूचना
१८ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. २ ले जारी गरेको आदेश सूचना/समाचार/सूचना
१९ आसयको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
२० पद त्याग सम्वन्धी सूचना/समाचार/सूचना
२१ पाँचौ अधिवेशन अन्त्य सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
२२ छैठौ अधिवेशन आह्वान सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
२३ संवेदना सूचना/समाचार/सूचना
२४ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७५/१२/२४ को ‍ बैठकबाट २०७६ सालमा दिने विदाको विवरण सूचना/समाचार/सूचना
२५ ईद उल फितरको सार्वजनिक विदा दिईएको सम्बन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
२६ सार्वजनिक सूचना सूचना/समाचार/सूचना
२७ सूचिकृत सम्वन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
२८ आवश्यक सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
२९ २०७७ सालको सार्विजिनक विदाको विवरण सूचना/समाचार/सूचना
३० प्रदेश विपद पिडित उद्धार तथा राहत कोषमा भएको आ‍.व. ०७७/०७८ को खर्च (असोज मसान्त सम्म) सूचना/समाचार/सूचना
३१ सार्वजनिक विदा सम्वन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
३२ आर्थिक विवरण आ.व.२०७६/०७७ सूचना/समाचार/सूचना
३३ प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७ सूचना/समाचार/सूचना
३४ प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली,२०७८ सूचना/समाचार/सूचना
३५ सम्पति विवरण सम्वन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
३६ सूचना सूचना/समाचार/सूचना
३७ मधेश प्रदेश सभा नाम सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
३८ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिकोको मिति 2080/03/31 को निर्णय सूचना/समाचार/सूचना
३९ सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
४० दोस्रो अधिवेशन आह्वान सम्वन्धी सूचना/समाचार/सूचना
४१ मधेश प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त सम्बन्धमा सूचना सूचना/समाचार/सूचना
४२ सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना. सूचना/समाचार/सूचना
४३ सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
४४ 2081 सालमा मधेश प्रदेशमा दिईने थप विदाहरु सूचना/समाचार/सूचना
४५ प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको निर्णय सम्बन्धी जानकारी सूचना/समाचार/सूचना
४६ Online Bids सूचना/समाचार/सूचना
४७ २०८० साल चैत्र २१ गते रामनवमीको बिदा कायम नरहेको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
मा. राज कुमार लेखी

मा. राज कुमार लेखी

माननीय मन्त्री
मा. शारदा थापा

मा. शारदा थापा

राज्य मन्त्री
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रदेश सचिव