क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
कुनै डाटा भेटिएन
मा. राज कुमार लेखी

मा. राज कुमार लेखी

माननीय मन्त्री
मा. शारदा थापा

मा. शारदा थापा

राज्य मन्त्री
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रदेश सचिव