क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना. सूचना/समाचार/सूचना
Online Bids सूचना/समाचार/सूचना
२०८०-सालको-विदा सूचना/समाचार/सूचना
मधेश प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त सम्बन्धमा सूचना सूचना/समाचार/सूचना
दोस्रो अधिवेशन आह्वान सम्वन्धी सूचना/समाचार/सूचना
सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
सूचना सूचना/समाचार/सूचना
मधेश प्रदेश सभा नाम सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
सम्पति विवरण सम्वन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
१० प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिकोको मिति 2080/03/31 को निर्णय सूचना/समाचार/सूचना
११ कानुनी सहजकर्ताको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुची सूचना/समाचार/सूचना
१२ सोनम ल्होसार विदा सम्बन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
१३ संवेदना सूचना/समाचार/सूचना
१४ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७५/१२/२४ को ‍ बैठकबाट २०७६ सालमा दिने विदाको विवरण सूचना/समाचार/सूचना
१५ ईद उल फितरको सार्वजनिक विदा दिईएको सम्बन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
१६ सूचिकृत सम्वन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
१७ आवश्यक सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
१८ सार्वजनिक सूचना सूचना/समाचार/सूचना
१९ २०७७ सालको सार्विजिनक विदाको विवरण सूचना/समाचार/सूचना
२० प्रदेश विपद पिडित उद्धार तथा राहत कोषमा भएको आ‍.व. ०७७/०७८ को खर्च (असोज मसान्त सम्म) सूचना/समाचार/सूचना
२१ सार्वजनिक विदा सम्वन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
२२ आर्थिक विवरण आ.व.२०७६/०७७ सूचना/समाचार/सूचना
२३ प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७ सूचना/समाचार/सूचना
२४ Notice of Intention to Award the contract सूचना/समाचार/सूचना
२५ करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना/समाचार/सूचना
२६ राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि सूचना सूचना/समाचार/सूचना
२७ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सूचना/समाचार/सूचना
२८ Notice of Intention to Award the Contract सूचना/समाचार/सूचना
२९ Invitation for Electronic bids (cdo sirha & saptari) सूचना/समाचार/सूचना
३० Invitation for Electronic bids (prison office rajbiraj) सूचना/समाचार/सूचना
३१ Invitation for Electronic bids (Prison office jaleshwore) सूचना/समाचार/सूचना
३२ Invitation for Electronic bids (Constructions of Female Barrack & more) सूचना/समाचार/सूचना
३३ Bid addendum सूचना/समाचार/सूचना
३४ बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
३५ ठेक्का रद्द गरिएको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
३६ Invitation for Bids and Sealed Quotations सूचना/समाचार/सूचना
३७ शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ सूचना/समाचार/सूचना
३८ प्रदेश स्तरमा २०७८ सालमा दिइने थप सार्वजनिक विदा सूचना/समाचार/सूचना
३९ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. २ ले जारी गरेको आदेश सूचना/समाचार/सूचना
४० आसयको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
४१ पद त्याग सम्वन्धी सूचना/समाचार/सूचना
४२ पाँचौ अधिवेशन अन्त्य सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
४३ छैठौ अधिवेशन आह्वान सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
४४ प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली,२०७८ सूचना/समाचार/सूचना
मा.मोहम्मद समिम

मा.मोहम्मद समिम

माननीय मन्त्री
.

.

मा.राज्यमन्त्री
.

.

प्रदेश सचिव