२०८१ - जेठ - १३, आइतबार
Loading...
English नेपाली
क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली,2079 कानुन/नियमावली
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली,2078 कानुन/नियमावली
दलित सशक्तिकरण नियमावली, 2078 कानुन/नियमावली
प्रदेश सञ्‍चार नियमावली, 2077 कानुन/नियमावली
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, 2080 कानुन/नियमावली
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, 2079 को अनुसूची 4 हेरफेर तथा थपघट सम्वन्धी सूचना कानुन/नियमावली
प्रदेश सहकारी नियमावली, २०८० कानुन/नियमावली
7-प्रदेश-नीति-आयोगका-उपाध्यक्ष-तथा-सदस्यहरुको-पारिश्रमिकसुविधा-र-सेवा-सम्बन्धी-दोस्रो-संशोध-1 कानुन/नियमावली
मधेश प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली २०८० संशोधन सम्बन्धी सूचना कानुन/नियमावली
मा..

मा..

माननीय मन्त्री
मा.

मा.

राज्य मन्त्री
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रदेश सचिव