क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, 2080 को शुभकामना सन्देश सूचना/समाचार/प्रेश बिज्ञप्ति
प्रदेश सञ्‍चार नियमावली, 2077 कानुन/नियमावली
प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धी ऐन, 2079 कानुन/ऐन
प्रदेश सहकारी ऐन, 2079 कानुन/ऐन
प्रदेश खोप ऐन, 2079 कानुन/ऐन
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, 2079 कानुन/ऐन
प्रदेश सञ्‍चार सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, 2079 कानुन/ऐन
प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, 2079 कानुन/ऐन
१० मधेश विश्वविद्यालय ऐन, 2079 कानुन/ऐन
मा.मोहम्मद समिम

मा.मोहम्मद समिम

माननीय मन्त्री
.

.

मा.राज्यमन्त्री
उमेश कुमार ढकाल

उमेश कुमार ढकाल

प्रदेश सचिव