सरोज कुमार यादव

सरोज कुमार यादव

माननीय मुख्न्यमन्त्री/मन्त्री
राम कुमार महतो

राम कुमार महतो

प्रदेश सचिव
देवेन्द्र कुमार झा

देवेन्द्र कुमार झा

उपसचिव